III trymestr

około 30 tygodnia ciąży

Badanie ultrasonograficzne w trzecim trymestrze – umożliwia ponownie szczegółową ocenę anatomii płodu, ocenę tempa wzrastania i symetrii rozwoju płodu, a także wykrycie części nieprawidłowości w budowie dziecka, które były niewidoczne na wcześniejszym etapie, lub pojawiły się dopiero w drugiej połowie ciąży. Tło takich zmian oprócz przyczyn genetycznych lub rozwojowych może być wynikiem infekcji lub zaburzeń naczyniowych.

W przypadkach, w których we wcześniejszych badaniach wykryto nieprawidłowości np. nieprawidłową budowę lub pracę serca, poszerzenia układu komorowego mózgu, miedniczek nerkowych, zaburzenia tempa wzrastania, oceniamy progresję zmian.