Program Badań Prenatalnych NFZ

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że w DIAGEN-PREDIAG  wykonujemy badania prenatalne w pierwszym i drugim trymestrze w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ.

Badanie te są wykonywane nieodpłatnie dla Pacjentek spełniających przynajmniej jedno z kryteriów:

  • wiek 35 lat i powyżej;

  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej;

  • stwierdzenie  aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;

  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;

  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

W CELU UMÓWIENIA WIZYTY PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z REJESTRACJĄ

 

 

więcej informacji:

logo-nfz-ok